Jul och vinterstiltje? Nej, nu händer det grejor!

Hej!

Här har vi inte hörts av sen i oktober och man kan tro att vi har gått i ide, men det har vi absolut inte gjort!
Se här vad som är på gång:

10 december hade vi styrelsemöte på Berget :
* Vi hade bjudit in Degerfors kommuns nyanställda klimatstrateg Malin Björn och fick en presentation av vad hon kommer att jobba med. Bland annat att jobba fram ett naturvårdsprogram för Degerfors.
* Vi planerade vårprogrammet som kommer att innehålla både natur och kultur på så intressanta
platser som Ölsboda herrgård, Kvismaren och Degernäs-Ramshöjdens naturreservat.
* Det rapporterades om trastar, sidensvansar, bändelkorsnäbbar, holkrensningar och annat i naturen.

18 december var vi inbjudna av Degerfors klimatnätverk att vara med och planera Klimatvår i Degerfors 2020 som kommit upp som förslag under klimatsamtalen på Märtas kafé tidigare under året. Deltagare denna gång från Degerfors klimatnätverk, Folkuniversitetet, Degerfors kommun, Degerfors Energi AB och Naturskyddsföreningen i Degerfors.
Det var första planeringsmötet så det är inget spikat än, men en stark start i slutet av mars och sedan mängder av aktiviteter från olika aktörer i april, maj och juni är nog vad ni kan förvänta er.

Idag den 19 december får vi i kretsen i Degerfors den här information från riks i Stockholm:
Den 2 mars 2020 startar Naturskyddsföreningens kraftsamling Hela Sverige ställer om. Det är en unik satsning för att driva på för en omställning av alla delar av samhället som hjälper till att bromsa klimatförändringarna och värna den biologiska mångfalden. Med projektet vill vi samla det växande engagemanget och ge möjlighet till konkret handling för klimatet och den biologiska mångfalden.
Passar som hand i handske med vad vi pratade om i Degerfors igår!

Idag fick vi också information om att det planeras minst två guidningar i skyddsvärd natur i Fasaskogen i april.

Som sagt det händer mycket nu som kommer att märkas i vår!

Christer Persson

Förra lördagen blev inställt, men nu blir det vandring! OBS! Föranmälan!

Naturskyddsföreningen i Degerfors bjuder in alla till långvandring i Fasaskogen OBS! Föranmälan!
Lördagen den 5 oktober
Det blir en längre vandring på 9 till 12 km. För att du ska kunna minimera din packning erbjuder vi efter halva sträckan ett uppdukat ”bord” med kaffe, te och smörgås till en kostnad av 20 kronor/person.
Samling på Bruksgårdens parkering kl 9.00 för samåkning i egna bilar eller möt upp direkt vid Rönningshyttan kl 9.30
OBS! Föranmälan senast 4/10 till Åke Jansson som också svarar på eventuella frågor, tel. 073-373 02 07.
Välkomna!

Påminnelse om klimatsamtal och svamputflykt

Hej!

Först en påminnelse om klimatsamtalet imorgon tisdag17/9 kl 15.30 på Märtas konditori. Missa inte det!

På onsdag 18/9 är så alla välkomna att följa med Naturskyddsföreningen i Degerfors på en svampexkursion:
Under ledning av svampkännaren Lennart Jansson gör vi en utflykt i svampskogarna vid sjön Gryten, strax väster om Degerfors, där vi lär oss mer om vilka svampar vi kan äta och vilka vi ska undvika.
Samling på parkeringen vid sjön Gryten kl 17.00.
Vid frågor kontakta Per-Olof Johansson tel. 076-839 47 47.

Hälsningar!

Christer Persson

Inbjudan till klimatsamtal och lagningskafé från Degerfors klimatnätverk

klimataffisch17spt

lagningskafe 20 spt

Till alla medlemmar i Naturskyddsföreningen i Degerfors.


Varmt välkomna till vårt nästa klimatsamtal. Det har temat ”Återbruk och gemensamt ägande i Degerfors” och kommer äga rum tisdagen den 17 september kl. 15.30-17.30 på Märtas konditori. Samtalet kommer ledas av en moderator.

Vi i Degerfors klimatnätverk har bjudit in alla politiska partier att delta i en politikerpanel och vi håller nu på med att försöka locka dit personer som vi vet har ägnat sig särskilt åt detta kunskapsområde eller som vi tror har möjlighet att bli aktörer inom temat. Alla i Degerfors är mycket välkomna.

Privat konsumtion orsakar stora koldioxidutsläpp och belastar miljön på många sätt. Det finns stora vinster i att göra det enklare för kommunens invånare att reparera, återbruka och äga saker tillsammans. Målet med klimatsamtalet är att det ska leda till genomförbara förslag inom detta område. Vi har förberett frågor till samtalet. Dessa finns bifogade här nedan. Kom gärna med synpunkter.

Hjälp gärna också till med att bjuda in personer som ni tänker kan bidra till samtalet, eller tipsa oss i klimatnätverket så hör vi av oss till dem.

 

Har ni frågor eller andra funderingar så får ni gärna kontakta mig via mejl, eller telefon 0737-265569.

Bästa hälsningar, Degerfors klimatnätverk genom Johanna Ghattas, samordnare

Frågorna till klimatsamtalet den 17 september:

Återbruk och reparation

1. Det är idag lättare att köpa nytt än att få lagat kläder och saker som gått sönder. Detta är inte längre hållbart. Vi tror att det finns många i Degerfors som gärna skulle reparera saker mot betalning som hobbyverksamhet. Det skulle kunna vara en inkörsport till en egen verksamhet och leda till skatteintäkter för kommunen.

– På vilket sätt kan kommunen underlätta för invånare i Degerfors att få sina saker reparerade? Kan kommunen erbjuda lokal/verkstad till människor med hantverkskunskap som kan laga saker till andra och få en extra inkomst. Vilka andra aktörer finns det som skulle kunna vara intresserade av att driva en sådan plats? Kan Kulturföreningen Berget vara en bra plats? Kan Degerfors kommun uppmuntra till nya företag som bygger på att reparera saker som slängs?

2. Ur klimat- och miljösynvinkel är det viktigt att det är enkelt att återanvända kläder och saker. Både att lätt kunna handla begagnat och att att kunna lämna vidare det en själv inte längre behöver. I Degerfors har vi idag många platser att handla och lämna in begagnat på, men fortfarande slängs allt för mycket användbart. Allt som kan användas igen, både hela saker, saker i behov av reparationer och byggmaterial av olika slag kan och bör samlas in.

– Hur kan det bli ännu lättare för invånare i Degerfors att lämna vidare saker och material som kan användas igen? Kan Degerfors återvinningscentral få i uppdrag att aktivt samla in saker och material som kan repareras och återbrukas? Hur ska invånare, företag och föreningar hitta det de behöver? Var går det mer att samla in saker och material som lätt slängs istället för att tas till vara, t.ex. i källaren på hyreshus? Är de secondhandaffärer och loppisar som finns i Degerfors idag intresserade av att ta emot saker som kan bli hela igen efter en mindre reparation?

3. Ett stort problem med dagens konsumtionssamhälle är att vi köper många saker som vi använder ett fåtal gånger och sedan slänger. Aldrig tidigare har vi varit så dåliga på att laga våra saker. Längre tillbaka i tiden var reparation och återbruk en naturlig del av vardagen. Allt var inte bättre förr, men för att nå målen för en global upphettning på max 2 grader behöver vi förändra vårt konsumtionsmönster och använda våra saker längre.

– Hur kan Degerfors kommun stödja invånare att själva laga och reparera sina ägodelar? Vilka aktörer finns det i Degerfors idag som skulle kunna skapa samlingsplatser med de verktyg som behövs för att invånare ska kunna hjälpas åt med att reparera mindre elektronikprylar, cyklar, kläder, möbler…? Hur kan Degerfors kommun stödja studieförbund och föreningar som är intresserade av detta?

Gemensamt ägande

4. Under sin totala livslängd används en borrmaskin i Sverige i snitt 15 minuter. Det är ett bra exempel på en produkt som det för de flesta av oss har större glädje av att hyra eller låna. Ur miljö- och klimatsynpunkt finns det stora vinster i att samäga eller hyra saker som används sällan. På många orter finns t.ex. Fritidsbibliotek/Fritidsbanker där invånare kan låna fritidsutrustning. Det finns idag fler och fler affärer som ägnar sig åt uthyrning. Det finns också appar där privatpersoner kan hyra saker av varandra, t.ex. Hygglo.

– Vilka produkter kan medborgare i Degerfors ha glädje av att äga tillsammans eller hyra till ett rimligt pris? Hur kan Degerfors kommun hjälpa till att skapa dessa bibliotek/banker/uthyrningar? Vilka andra aktörer i Degerfors kan vara intresserade?

5. För de som inte behöver en bil varje dag är det billigare och enklare att vara med i en bilpool än att äga en egen bil. Dessutom är det klimat- och miljövänligare. Framförallt om det är en bilpool med elbilar. I Kalmar driver Kalmar energi dELbil, en elbilpool med totalt 20 elbilar med olika räckvidd.

– Hur kan Degerfors kommun underlätta för bilpooler inom kommunen? Kan Degerforsbyggen erbjuda bilpooler till sina hyresgäster? Kan Degerfors energi driva en elbilpool i kommunen?

6. – Vilka andra förslag och idéer har ni kring hur vi kan få mer återbruk och gemensamt ägande i Degerfors kommun?​

Missa inte utflykten till ekobyn Goda Händer 7/9!

På lördag 7 september inbjuder Naturskyddsföreningen i Degerfors alla medlemmar och andra intresserade till en utflykt till ekobyn Goda Händer i Råbäck längst söderut i Degerfors kommun.
Där pågår en del intressant. Bland annat har man påbörjat byggandet av ett ”halmhus”. Det har inte kommit så långt än, men vi får ta del av deras stora kunnande om ekologiskt byggande.
Samling på kyrkans parkering i Degerfors kl 9.00 för samåkning i egna bilar eller på Nysunds kyrkas parkering i Åtorp 9.20.
Efter besöket vid ekobyn planerade vi att handla grönsaker hos någon lokal odlare och eftersom Bondens Dag pågår på Berget i Degerfors passar vi på att handla där.
Välkomna!
Christer Persson 0586-72 86 29 eller 079-336 39 62 svarar på eventuella frågor.

Bilder från botanikutflykten 15 juni

Den nyinsatta botanikutflykten till Gökhult 11 juni flyttades p g a allt för fuktig väderlek till lördag 15 juni och här är några av Sören Hedbergs bilder från utflykten.

Granspira

Granspira. Foto: Sören Hedberg.

 

Jungfrulin.

Jungfrulin. Foto Sören Hedberg.

 

Några av deltagarna.

Några av deltagarna, Fr v Jonny Viktorsson, ledaren Tore Martinsson och Per Olof Johansson. Foto: Sören Hedberg.

OBS! Välkommen till nyinsatt programpunkt nu på tisdag 11/6. OBS! föranmälan!

Styrelsen kände att det saknades en botanisk utflykt i vårens program så här kommer en nyinsatt sådan:

Det är Tore Martinsson som leder en utflykt till en gammal betesäng vid Gökhult, c:a 7 km söder om Åtorp.

Där kan vi bland annat se jungfrulin, granspira och nattviol.

Samling på kyrkans parkering i Degerfors på tisdag 11/6 kl 17.30 för samåkning i egna bilar till Gökhult.

OBS! Föranmälan senast samma dag kl 16.30 till Tore Martinsson på tel. 070-202 62 77!

Alla hjärtligt välkomna!