Rapport från kretsstämman med föredrag 21/3

Det blev en mycket trevlig och välbesökt kretsstämma och det som gjorde mest intryck på mig, förutom deltagarantalet, vi var 17 st med föredragshållaren vid föredraget, är verksamhetsberättelsen som ordföranden föredrog.  En imponerande verksamhet för en krets på en relativt liten ort. Tyngdpunkten ligger på praktiskt naturvårdsarbete. Läs mer här! DNF Verksamhetsberättelse 2016. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det […]

Läs mer