Floran och faunan i Vargavidderna 10 juni

Vargavidderna. Foto: Åke Jansson.

Vargavidderna. Foto: Åke Jansson.

Lördag 10 juni kl 9.30.
Vi besöker Södra Åsmossen i naturreservatet Vargavidderna och hoppas bland annat få se blommande myrlilja och mycket annat av myrens flora och fauna.
Medtag gärna matsäck. Möjligheten finns också att grilla korv.
Samling parkering Degerfors kyrka för samåkning.
Ansvarig: Åke Jansson, tel. 073-373 02 07

Läs mer om Vargavidderna på länsstyrelsens sida!

Rapport från utflykten

Vi var 13 deltagare som besökte Vargavidderna. Vi började med att titta på en tjärdal som använts till att göra trätjära och gjorde sedan ett besök vid (Varga)Gryten. Fiskmåsarna på stenarna i sjön hade ungar och det fanns också en storskarv.

Vi gick sedan till utsiktstornet mellan Södra Åsmossen och Högskogs Stormosse. Trots idogt letande på mossen hittades inga myrliljor, men det fanns mycket annat att njuta av: Göken gol och vi hörde också honans drillande läte, utifrån mossarna hördes ljungpiparnas vemodiga visslande och inte minst blev det fikapaus.

På väg tillbaka till bilarna såg vi ut en minnesplats för rovdjursspåraren Sven-Olof Svensson som vi hade tänkt placera i Vargaviddernas naturreservat, men där har länsstyrelsen meddelat att reservatsföreskrifterna sätter stopp.

Tack Åke Jansson för en mycket trevlig guidning och tack alla medvandrare för trevligt sällskap!

Christer

Bilder från vandringen.

En välbyggd tjärdal som använts för att tillverka trätjära. Foto: Christer Persson.

En välbyggd tjärdal som använts för att tillverka trätjära. Foto: Christer Persson.

Vid (Varga)Gryten. Foto: Christer Persson.

I utsiktstornet vid Södra Åsmossen. Foto: Christer Persson.

I utsiktstornet vid Södra Åsmossen. Foto: Christer Persson.

På jakt efter myrlilja. Foto: Christer Persson.

På jakt efter myrlilja långt ute på mossen. Foto: Christer Persson.

Anita Svensson och Åke Jansson markerar platsen för Sven-Olof Svenssons minnesplats. Foto: Christer Persson.

Anita Svensson och Åke Jansson markerar platsen för Sven-Olov Svenssons minnesplats. Foto: Christer Persson.