Vi har fått brev från Degerfors klimatnätverk: Kom med den 24:e!

Hej medlemmar i Naturskyddsföreningen!

Fredagen den 24 maj kl 15.30 kommer Degerfors klimatnätverk arrangera en politikerpanel om klimatarbetet i Degerfors kommun. Alla partier har glädjande nog meddelat att de vill delta.

Panelsamtalet syftar till att gemensamt utveckla idéer och inspirera till handling. Samtalet kommer ledas av en moderator.

Det skulle vara mycket fint om ni i Naturskyddsföreningen tar med er alla ni känner och kommer dit. Vi skulle också uppskatta om ni läser frågorna nedan och funderar lite kring dem. Det är våra politiker, ni, vi och alla som bor och verkar i Degerfors som tillsammans kan hjälpas åt att hitta möjliga lösningar på hur vi i Degerfors kan ställa om till en hållbar framtid.

Vid vackert väder kommer samtalet att äga rum på torget utanför Nämndhuset i Degerfors. Annars kommer vi vara inomhus (info om ev. lokal kommer finnas på torget).

Frågorna vi kommer ställa till våra politiker och alla närvarande är:

 • Majoriteten av världens länder, inklusive Sverige, har skrivit på Parisavtalet som i korta ordalag innebär att vi ska minska utsläppen av växthusgaser samt stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. För att klara Parisavtalets mål på en maxuppvärmning av jorden på 1,5 grader krävs det att vi gör stora förändringar i hur vi använder jordens resurser. I dagarna kom det också en viktig rapport från FN som visar att det sätt vi nu lever på har skadliga effekter på jordens biologiska mångfald.

Hur skulle ett verkligt hållbart samhälle kunna se ut?

 • Sveriges nationella mål är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. För att uppnå detta behöver vi börja vända utsläppskurvan neråt nu genast.

Vad har ni för förslag på hur Degerfors kommun kan minska sina utsläpp av växthusgaser under de närmsta två åren?

 • I Örebro läns Energi och Klimatrapport kan man läsa att ”transporter står för cirka 40 procent av Örebro läns totala koldioxidutsläpp. Transportsektorns utsläpp utgörs främst av utsläppen från vägtrafik, där bilar och lastbilar är det dominerande färdsättet för såväl
  persontransporter som gods.”
  Har ni idéer till hur Degerfors kommun kan agera för att transportsektorns utsläpp i kommunen ska minska?
 • På vilka vis kan vi utveckla kollektivtrafiken och uppmuntra till samåkning inom Degerfors kommun?
 • ”Vår konsumtion av mat står idag för en tredjedel av de svenska hushållens utsläpp av växthusgaser.” /WWF. Det som kommunen har direkt möjlighet att påverka (i samarbete med Karlskoga kommun) är maten inom den kommunala sektorn, dvs. skola, äldreomsorg och boenden i kommunal regi. Har ni några förslag kring hur denna mat kan klimatanpassas?
 • Sverige har väldigt höga konsumtionsutsläpp av växthusgaser per capita. En stor del av utsläppen sker i andra länder. En hållbar konsumtion kan till exempel innefatta återbruk, lokal produktion och samägande. Hur kan Degerfors kommun ta initiativ till att främja
  hållbar konsumtion?
 • Vi lever i en demokrati och vi har åtagit oss att sänka våra utsläpp. Hur kan vi få till en medvetenhet hos medborgarna kring de förändringar som behöver göras? Hur kan en konstruktiv dialog komma till stånd?
 • Vad behöver ni politiker hjälp med för att driva klimatomställningen i Degerfors kommun framåt? / Hur kan vi hjälpa våra politiker att driva klimatomställningen i Degerfors kommun framåt?

Om någon av er vill hjälpa till inför eller under arrangemanget, vill vara med i klimatnätverket, eller har frågor eller funderingar så är ni varmt välkommna att kontakta oss på mejl: klimatnatverkdgf@gmail.com

Vänliga hälsningar, Degerfors klimatnätverk genom Johanna Ghattas, samordnareqa

En helg i skogens tecken!

På lördag 23/3 välkomnar vi alla till skogsvandring i Gällbergets naturreservat. Samling på Bruksgårdens parkering kl 9.00 för samåkning i egna bilar.

På söndag 24/3 kommer skogsbiologen Sebastian Kirpu till Gullspång: ”Svenska skogens ekologiska situation efter 60 år av kalhyggen.”
Amnehärads församlingshem kl 15.00. Missa inte det!

Naturreservatet har fått nya skyltar.

Naturreservatet har fått nya skyltar. Foto: Christer Persson.

Vårprogrammet finns nu inlagt här. Glöm inte rapportera februarifåglar!

Lidetorpsmon. Foto: Åke Jansson.

Lidetorpsmon. Foto: Åke Jansson.

Vårprogrammet är på väg att skickas till medlemmarna och det finns nu inlagt här.

Du som skådat februarifåglar i Degerfors får inte missa att rapportera resultatet till Åke Jansson!

Om du vill delta fyller du i bifogade protokoll och lämnar till Åke Jansson, Montörsgatan 18
693 34 Degerfors eller skickar den på e-post aking@telia.com. Senast 7/3.

Februariskådning och REKO-Ring

Februarirapport

I Degerfors genomförs varje februari en ”tävling” där det gäller att under månaden se så många fågelarter som möjligt inom kommunens gräns.

Om du vill delta fyller du i bifogade protokoll och lämnar till Åke Jansson, Montörsgatan 18
693 34 Degerfors eller skickar den på e-post aking@telia.com. Senast 7/3.

Du som finns med på Facebook kan nu gå med i en REKO-Ring i Degerfors som nu startas. Det är ett sätt för livsmedelsproducenter och -konsumenter att mötas utan mellanhänder. Vad som erbjuds till en viss utlämning (en halvtimma en viss tid och en viss plats) läggs ut i en grupp på Facebook där gruppmedlemmarna också beställer. Läs mer genom att söka på Facebook på: REKO-Ring Degerfors Berget. I Karlskoga har det funnits ett tag och där är vi 2893 medlemmar i gruppen!

Christer Persson

PS. Det är redan 3/2 468 medlemmar i gruppen i Degerfors. Inte illa! DS.

Jul- och nyårshälsning

Här kommer en jul- och nyårshälsning till alla medlemmar, grannkretsar, länsförbund, Hopajola, Degerfors kommun, länsstyrelsen, alla markägare vi har samarbete med och alla andra naturvänner.

Styrelsemöte vid Gläntan i slutet av maj 2018

Styrelsemöte vid Gläntan i slutet av maj 2018. Fotografen Åke Jansson deltar naturligtvis i vår önskan.