Vårprogram 2017

Välkommen till årsmötet!

Tisdag 21 mars kl 18.30. Naturskyddsföreningen i Degerfors inbjuder medlemmarna till årsmöte.
Efter årsmötesförhandlingarna bjuds på fika och föredrag/foton av Åke Jansson om
”Fåglarna – att överleva dagen”.
Plats: C-salen, Folkets Hus, Degerfors
Bilden ovan är från en av höjdpunkterna 2016: Sågsjön runt 30/9.

Läs mer om årsmötet här!

Vandring i Gällbergets naturreservat

Lördag 1 april kl 9.30.
En vårdag då vi vandrar i Gällbergets naturreservat i Fasaskogen.
Medtag gärna matsäck.
Samling parkeringen Bruksgården i Degerfors.
Ansvarig: Åke Jansson tel. 073-373 02 07

Läs mer om naturreservatet här!

Se fåglarna i Kvismaren! OBS föranmälan!

Lördag 6 maj kl. 06.00
Traditionsenlig utflykt till en av Sveriges finaste fågellokaler.
Matsäcken intar vi på Öby kulle.
Samling Bruksgårdens parkering i Degerfors (samåkning).
OBS! Föranmälan senast 5 maj till Sören Hedberg 0586-730276

Floran och faunan i Vargavidderna

Lördag 10 juni kl 9.30.
Vi besöker Södra Åsmossen i naturreservatet Vargavidderna och hoppas bland annat få se blommande myrlilja och mycket annat av myrens flora och fauna.
Medtag gärna matsäck. Möjligheten finns också att grilla korv.
Samling parkering Degerfors kyrka för samåkning.
Ansvarig: Åke Jansson, tel. 073-373 02 07

Läs mer om naturreservatet här!