Höstprogram 2022

På grund av det osäkra läget med Coronaviruset erbjuder vi inte samåkning i bil till de olika aktiviteterna utan var och en får ta sig till respektive samlingsplats för egen räkning.

Kom ihåg: Medlem eller inte, ALLA är hjärtligt välkomna på våra aktiviteter! Ta gärna med vänner och bekanta!