2024-07-12

OBS! Extrainsatt programpunkt lördag 13/7!

2024-02-28 Vårprogrammet är nu på gång

Se här!

2023-10-06 Höstprogrammet nu inlagt

Se här!

2023-04-17 En rapport finns nu från flyttfågelsmorgonen vid Vårbo

Se här!

2023-04-02 Länsstämma i Rånnesta vid Tysslingen.

Sören Hedberg och jag representerade vår förening vid länsförbundets årsmöte (länsstämman)  som Örebrokretsen arrangerade detta år.  Vi i Degerforskretsen har varit sammankallande i valberedningen till länsstämman och Sören föredrog valberedningens förslag. I valberedningen har vi jobbat tillsammans med kretsarna i  Hallsberg och Hällefors och länsförbundet har nu en ny ordförande och delvis en ny styrelse.

Christer Persson
Sekreterare

Mars 2023. Lyssna till föredrag om Världens längsta blomsteräng!

Offentlig Alla på och utanför Facebook
Vill du göra något praktiskt som omedelbart gynnar våra utsatta pollinatörer och vår utträngd flora?
Nu pågår Naturskyddsföreningens projekt Världens längsta blomsteräng, och du kan vara med!
Fram tills 2025 ska projektet ställa om minst 1 000 km vägkanter med en ändrar skötsel som gynnar den biologiska mångfalden. Genom enkla förändringar där vägkanter slås senare under säsongen och att det klippta materialet samlas upp vårdar vi livsmiljöer för växter och insekter som idag är hotade.
Oavsett om du tillhör en av Naturskyddsföreningens kretsar, arbetar inom en kommun, är medlem i en vägförening eller är en privatperson med naturintresse så kan du vara med och bidra.
Det här evenemanget är det första av tre ’sätta i gång’ föredrag:
1. 2e mars kl 18:30 – 19:30: riktar sig mot Naturskyddsföreningens
kretsar.
2. 6e mars kl 19:00 – 20:00: riktar sig mot Vägföreningar och privatpersoner.
3. 20e mars kl 14:00 – 15:00: riktar sig mot kommuner.
Under föredraget berättar vi mer om projektet, hur man hittar områden som har potentiell att bli blomrika, hur du kan skapa blomsterängar och blomrika vägkanter och mycket mer!
Kan du inte vara med på det föredrag som riktar sig mot dig? Då kan du självklart vara med på valfri föreläsning, även om innehållet är riktad mot en annan målgrupp.
Anmälan:
Skicka ett mejl till blomsterangar@naturskyddsforeningen.se för att anmäla dig. Vi skickar Teams länkar en dag innan föredraget.
Varmt välkomna!
                                                 ———————————————

 

24/12 Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Degerfors önskar alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År och hälsar samtidigt alla nya medlemmar välkomna till föreningen.

Naturskyddsföreningen i Degerfors informerar på Bondens dag

Lördag 10 september kommer vi, som en försmak av MiljöVänliga veckan, att finnas på Bondens dag på Berget i Degerfors och slå ett slag för ekologiska varor. Kom gärna förbi och prata med oss en stund och passa samtidigt på att handla lokala varor!

Höstprogrammet 2022 startar med besök på nya vattenverket 23 augusti! Se i programmet!

 

Jag har deltagit en studiecirkel hur man gör en hemsida och har tänkt på att det händer en hel del i föreningen som inte syns på hemsidan utan det avhandlas bara på styrelsemötena eller i verksamhetsberättelsen.

Det här är ett försök att få till en ändring och det utgår delvis från verksamhetsberättelsens rubriker och även texten är till viss del hämtad därifrån.

En uppdatering pågår utifrån verksamhetsberättelsen för 2022.

Kretsstämman (årsmötet) 2023

Kretsstämman genomfördes den 21 mars i Folkets hus C-sal.
Efter den snabba stämman berättade David Tverling och Jonas Ohlsson om projektet med att återskapa våtmarker i södra delen av Degerfors som vi ska besöka den 6 maj. Se vårprogrammet!

Fasaskogen

Som tidigare redovisats har föreningen gjort stora insatser för att göra naturreservaten i Fasaskogen mer tillgängliga. Området är numera ett av de mest välbesökta naturområdena.

Fågelholkprojekt

Föreningen har under året fortsatt med uppsättning av fågelholkar.

Rehabilitering av fåglar och andra djur 2022

Verksamheten har som tidigare år skötts av Åke Jansson, som vid sin fastighet har voljär och utrymme för att ta hand om skadade fåglar. Han har också det tillstånd som en sådan verksamhet kräver.

Fågelräkningar

Sjöfågelräkning:
Som tidigare år deltar föreningen i den nationella sjöfågelräkningen under september och januari.

Ringmärkning 2022

Som tidigare år är ringmärkningen koncentrerad till göktyta, ett projekt som initierades av Leif Eckman och Lennart Ahlén. De båda tillverkade och placerade ut ett stort antal holkar anpassade för göktyta för att följa upp häckningsframgången hos arten. Idag driver Leif projektet på egen hand.
2022 inventerades 42 holkar, som gav resultatet 12 häckningar och 99 ringmärkta ungar, vilket är det bästa resultatet sedan 2018.
Kan vi hoppas på att den nedåtgående trenden är på väg att brytas

Läs om tidigare resultat här!

Sven-Olof Svenssons minnesplats.

Föreningen skapade en plats vid Södra Åsmossen till minne av en hängiven naturvårdare och medlem.

Läs om Sven-Olof och minnesplatsen här!