Vårens program inställt!

Styrelsen valde vid kvällens styrelsemöte, att med tanke på coronaviruset, ta det säkra före det osäkra och ställa in alla punkter på vårens program. Även utomhusaktiviteterna.

Vi återkommer med besked när vi kan starta upp igen.

Christer Persson
Sekreterare

Corona-viruset påverkar programmet

Corona-viruset påverkar även vårt program. Kretsstämman skjuts upp till senare i vår och föreläsningen den 12 maj ställs in. Utomhusaktiviteter ska vi försöka genomföra, men Kulturlandskapet vid Ölsboda herrgård 18/4 får bli en ren utomhusaktivitet och utflykten till Kvismaren 9/5 får bli öppet i tornet vid Östersjön.

Även programmet till Klimatvår i Degerfors 2020 påverkas i hög grad. Många aktiviteter ställs in eller skjuts upp och en del kan komma att bli digitala istället?

Kompletteringar i vårens program och här på hemsidan.

I vårens program har ett par kompletteringar gjorts: Vid kretsstämman 24/3 kommer Jens Landgré och Johanna Ghattas att berätta under rubriken ”Klimatförändringarna – från orsak till lösningar” och den 12/5 har det tillkommit en programpunkt under rubriken Operation: Rädda bina och skolträdgården i Gyttorp. Titta på programmet här!

I menyraden här på hemsidan finns nu en punkt Klimatvår i Degerfors 2020 där det bland annat finns en länk till vårens program med alla aktiviteter.

Klimatvår i Degerfors 2020 har nu också en egen facebooksida.

Rapport från stormöte i Degerfors 12/2

Inom ramen för Klimatvår i Degerfors 2020 hade vi tre huvudarrangörer Degerfors Klimatnätverk, Folkuniversitetet och Naturskyddsföreningen i Degerfors bjudit in alla som var intresserade av att på något sätt bidra till att göra arrangemanget framgångsrikt till ett stormöte på Märtas konditori.

Och vilket gensvar det blev! Det blev fullt runt bordet och alla var engagerade och positiva till att på olika sätt hjälpa till att lyfta fram klimatfrågan i Degerfors under våren. Förutom arrangörerna här ovan och några olika avdelningar inom kommunen var bland annat LRF i Degerfors och Nysund, Degerfors Trädgårdsförening och biodlarna i Nysund och Degerfors representerade.

Planeringen fortsätter nu i några grupper med inriktning på biologisk mångfald och rädda bina, lokalt producerade livsmedel och hållbar konsumtion av kläder med byte och lagning. Gruppernas arbete kommer förhoppningsvis leda fram till ett välmatat och välbesökt program i Klimatvår i Degerfors 2020.

I Karlskoga Tidning och Karlskoga Kuriren fanns i lördags 15/2 ett reportage från stormötet.

 

 

Rapport från Rädda bina i Kristinehamn 11/2

Ett intressant möte i Kristinehamn där Isak Isaksson från Naturskyddsföreningen berättade om ”Operation: Rädda bina” och hur vi kan gynna våra bin och Kajsa Grebäck berättade om hur Naturskyddsföreningen i Nora jobbat med skolträdgården i Gyttorp.

Om det går som vi har tänkt oss kommer Isak och Kajsa till oss i Degerfors med detta program inom ramen för Klimatvår i Degerfors 2020.

Operation: Rädda Bina

Hanna Åsander  från Kristinehams kommun berättade bland annat om hur man jobbar med biologisk mångfald i kommunen. Verkar vara mycket intressant på gång där!

Bihotell i Kristinehamn.

Bihotell tillverkade på Kristinehamns kommun.

Februariskådning

Februarirapport 2020

I Degerfors genomförs varje februari en ”tävling” där det gäller att under månaden se så många fågelarter som möjligt inom kommunens gräns.

Om du vill delta fyller du i bifogade protokoll och lämnar till Åke Jansson, Montörsgatan 18
693 34 Degerfors eller skickar den på e-post aking@telia.com. Senast 7/3.

Skatan räknas både i Fåglar i vår närhet och februari X-listan. Foto Åke Jansson

Jul och vinterstiltje? Nej, nu händer det grejor!

Hej!

Här har vi inte hörts av sen i oktober och man kan tro att vi har gått i ide, men det har vi absolut inte gjort!
Se här vad som är på gång:

10 december hade vi styrelsemöte på Berget :
* Vi hade bjudit in Degerfors kommuns nyanställda klimatstrateg Malin Björn och fick en presentation av vad hon kommer att jobba med. Bland annat att jobba fram ett naturvårdsprogram för Degerfors.
* Vi planerade vårprogrammet som kommer att innehålla både natur och kultur på så intressanta
platser som Ölsboda herrgård, Kvismaren och Degernäs-Ramshöjdens naturreservat.
* Det rapporterades om trastar, sidensvansar, bändelkorsnäbbar, holkrensningar och annat i naturen.

18 december var vi inbjudna av Degerfors klimatnätverk att vara med och planera Klimatvår i Degerfors 2020 som kommit upp som förslag under klimatsamtalen på Märtas kafé tidigare under året. Deltagare denna gång från Degerfors klimatnätverk, Folkuniversitetet, Degerfors kommun, Degerfors Energi AB och Naturskyddsföreningen i Degerfors.
Det var första planeringsmötet så det är inget spikat än, men en stark start i slutet av mars och sedan mängder av aktiviteter från olika aktörer i april, maj och juni är nog vad ni kan förvänta er.

Idag den 19 december får vi i kretsen i Degerfors den här information från riks i Stockholm:
Den 2 mars 2020 startar Naturskyddsföreningens kraftsamling Hela Sverige ställer om. Det är en unik satsning för att driva på för en omställning av alla delar av samhället som hjälper till att bromsa klimatförändringarna och värna den biologiska mångfalden. Med projektet vill vi samla det växande engagemanget och ge möjlighet till konkret handling för klimatet och den biologiska mångfalden.
Passar som hand i handske med vad vi pratade om i Degerfors igår!

Idag fick vi också information om att det planeras minst två guidningar i skyddsvärd natur i Fasaskogen i april.

Som sagt det händer mycket nu som kommer att märkas i vår!

Christer Persson