OBS! Missa inte lagningskaféet på Berget torsdag 21/10! Se under höstprogram 2021!

 

Jag har deltagit en studiecirkel hur man gör en hemsida och har tänkt på att det händer en hel del i föreningen som inte syns på hemsidan utan det avhandlas bara på styrelsemötena eller i verksamhetsberättelsen.

Det här är ett försök att få till en ändring och det utgår delvis från verksamhetsberättelsens rubriker och även texten är till viss del hämtad därifrån.

En uppdatering pågår utifrån verksamhetsbeättelsen för 2020.

Kretsstämman (årsmötet) 2021

Kretsstämman genomfördes den 8 juni coronasäkert i övre dansbanan i Folkets park i Degerfors.

Fasaskogen

Föreningens omfattande uppmärkning av gångstigsystem mellan och i reservaten är nu i princip klar. Ett arbete som startade redan hösten 2016. Vårt goda samarbete med Länsstyrelsen, Degerfors kommun och Sveaskog och biståndet från Fälttjänst som utfört betydande röjningsarbete har resulterat i att Fasaskogen nu besöks av en allt större skara friluftsmänniskor. Föreningen deltar också i de så kallade Fasaskogsmöten som kommunens näringslivskontor anordnar.

En stor och viktig milstolpe var när "Porten till Fasa" invigdes den 7 juni 2019. Den stora bågen som uppförts vid Rönningshyttan symboliserar en lämplig ingång till vildmarkens reservat. Porten bekostades av Degerfors kommun och Fälttjänst gjorde det förtjänstfulla jobbet. Invigningen samlade en stor publik och från media var intresset stort. Efter invigningen bjöd vår förening på "Fasaklämmor" och kaffe.

Fasaskogen står nu redo med sin storslagna natur och väntar på besökare.

Fågelholkprojekt

Föreningen har under 2019 fortsatt med uppsättning av fågelholkar. Holklinjen på 39 holkar efter Nyängsbäcken, som sattes upp i mars 2017 är rensade.
Ca 65% av holkarna visade på häckning. Vi kan konstatera att rensning av fågelholkar är önskvärt då gammalt bomaterial kan fylla mer än halva holken.

I Svartå har under 2019 en holklinje på 9 holkar satts upp vid Hagavallen. Vidare har knipholkar satts upp vid Degernäs och två starholkar vid ridstallet i Ölsboda.

Rehabilitering av fåglar och andra djur 2020

Verksamheten har som tidigare år skötts av Åke Jansson, som vid sin fastighet har voljär och utrymme för att ta hand om skadade fåglar. Mest tid åtgår att svara och ge råd i telefon till personer som sett skadade fåglar eller fågelungar som man uppfattar som övergivna. Bara under juni månad finns 22 samtal registrerade. Men även däggdjur finns representerade. I september 2019 togs en igelkott omhand, som övervintrade i djup sömn för att vakna i slutet av mars 2020. Den släpptes sedan ut i Ölsboda. Nämnas kan en utsvulten kattuggleunge, som först fick matas med fläsk och kött för att övergå till den naturliga födan möss. Efter en månad fick den mätt och belåten återgå till den fria naturen. Samma sak för den utmärglade duvhök som fick underkasta sig 17 dagars rehabilitering.

Fågelräkningar

Sjöfågelräkning:
Föreningen deltar i den nationella sjöfågelräkningen under september och januari.
Örnräkning:
Föreningen deltar i den årliga örnräkningen i mars månad. Örnräkningen omfattar ett geografiskt område i Mellansverige från Östersjön till Vänern.
Föreningen räknade vid Södra Åsmossen och resultatet var 1 kungsörn och 2 havsörnar.

Ringmärkning 2020

Som tidigare år är ringmärkningen koncentrerad till göktyta, ett projekt som initierades av Leif Eckman och Lennart Ahlén. De båda tillverkade och placerade ut ett stort antal holkar anpassade för göktyta för att följa upp häckningsframgången hos arten. Idag driver Leif projektet på egen hand. Resultatet från 2017 är hittills det bästa sedan projektet startade 2004. Det gav 20 lyckade häckningar och endast 5 misslyckade och 105 ungar (pulli) ringmärktes.
2018 var något sämre med 10 häckningar, som alla dock lyckades, och gav 80 ringmärkta ungar (pulli). 2019 års resultat följer den nedåtgående trenden med 7 lyckade häckningar och 1 misslyckad av 46 inventerade holkar.6 kullar med sammanlagt 50 ungar (pulli) ringmärktes.
Under 2020 konstaterades 8 häckningar, varav 2 misslyckades. Av de 6 kvarvarande ringmärktes 6 kullar med sammanlagt 42 ungar.