Naturskyddsföreningen i Degerfors informerar på Bondens dag

Lördag 10 september kommer vi, som en försmak av MiljöVänliga veckan, att finnas på Bondens dag på Berget i Degerfors och slå ett slag för ekologiska varor. Kom gärna förbi och prata med oss en stund och passa samtidigt på att handla lokala varor!

Höstprogrammet 2022 startar med besök på nya vattenverket 23 augusti! Se i programmet!

 

Jag har deltagit en studiecirkel hur man gör en hemsida och har tänkt på att det händer en hel del i föreningen som inte syns på hemsidan utan det avhandlas bara på styrelsemötena eller i verksamhetsberättelsen.

Det här är ett försök att få till en ändring och det utgår delvis från verksamhetsberättelsens rubriker och även texten är till viss del hämtad därifrån.

En uppdatering pågår utifrån verksamhetsberättelsen för 2021.

Kretsstämman (årsmötet) 2022

Kretsstämman genomfördes den 21 mars i Folkets hus C-sal.
Efter den snabba stämman höll Sebastian Kirppu ett skogsföredrag.

Fasaskogen

Även om pandemin medfört att många av våra aktiviteter fått ställas in kan vi konstatera att antalet enskilda besök vid våra naturarenor i Fasaskogen varit fortsatt många.

Fågelholkprojekt

Föreningen har under året fortsatt med uppsättning av fågelholkar och flera linjer har inventerats.

Rehabilitering av fåglar och andra djur 2020

Verksamheten har som tidigare år skötts av Åke Jansson, som vid sin fastighet har voljär och utrymme för att ta hand om skadade fåglar.

Fågelräkningar

Sjöfågelräkning:
Som tidigare år deltar föreningen i den nationella sjöfågelräkningen under september och januari.
Örnräkning:
Föreningen deltar i den årliga örnräkningen i mars månad. Örnräkningen omfattar ett geografiskt område i Mellansverige från Östersjön till Vänern.
Föreningen räknade vid Södra Åsmossen och resultatet var 1 kungsörn och 2 havsörnar.

Ringmärkning 2021

Som tidigare år är ringmärkningen koncentrerad till göktyta, ett projekt som initierades av Leif Eckman och Lennart Ahlén. De båda tillverkade och placerade ut ett stort antal holkar anpassade för göktyta för att följa upp häckningsframgången hos arten. Idag driver Leif projektet på egen hand. Resultatet från 2017 är hittills det bästa sedan projektet startade 2004. Det gav 20 lyckade häckningar och endast 5 misslyckade och 105 ungar (pulli) ringmärktes.
2018 var något sämre med 10 häckningar, som alla dock lyckades, och gav 80 ringmärkta ungar (pulli). 2019 års resultat följer den nedåtgående trenden med 7 lyckade häckningar och 1 misslyckad av 46 inventerade holkar.6 kullar med sammanlagt 50 ungar (pulli) ringmärktes.
Under 2020 konstaterades 8 häckningar, varav 2 misslyckades. Av de 6 kvarvarande ringmärktes 6 kullar med sammanlagt 42 ungar.
Den nedåtgående trenden fortsätter. 2021 konstaterades 6 häckningar, varav två misslyckades, 4 kullar ringmärktes med sammanlagt 36 ungar.