Vårprogrammet klart! Välkommen till kretsstämma och andra programpunkter!

Det har varit lite oklart med tid och plats för kretsstämman (årsmötet), men nu är det klart att det blir tisdag 20 mars kl 18.30 och platsen blir samma som det första årsmötet hölls i nämligen Bruksgården i Degerfors med adress Krontorpsvägen 1 (i närheten av järnvägsviadukten nära järnvägsstationen). Därmed är vårprogrammet detta jubileumsår klart!

Välkomna!

Julhälsning!

Naturskyddsföreningen i Degerfors önskar God Jul och Gått Nytt År  och gör det med framsidan på jubileumsskriften från 10-årsjubileet 1978. För bilden svarade konstnär Allan Stålberg.

Det är alltså 50-årsjubileum 2018!!

Naturreservat Kroksjöskogen.

Läser i Karlskoga Kuriren att länsstyrelsen skyddat 3680 hektar mark som naturreservat i länet under 2017. Ett av dessa reservat är Kroksjöskogen på gränsen mellan Lekeberg och Degerfors. Ett ”267 hektar, väglöst naturskogsområde i storblockig terräng i Kilsbergen.”

Vi gör tummen upp och hoppas att skyddandet fortsätter!

Arbete pågår i föreningens regi lite runtom i Degerfors!

Fågeltornet vid Östersjön har reparerats av Åke Jansson och Jonny Viktorsson.

Åke Jansson vid reparationen av tornet. Foto: Jonny Viktorsson.

Åke Jansson vid reparationen av tornet. Foto: Jonny Viktorsson.

 

Det reparerade tornet. Foto: Åke Jansson.

Det reparerade tornet. Foto: Åke Jansson.

I Fasaskogen öster om sjön Ölen jobbar Örjan Rudolfsson, Åke Jansson och andra från föreningen med att märka ut vandringsleder.

Regnvädersdagar sker förberedelser inomhus. Foto: Åke Jansson.

Regnvädersdagar sker förberedelser inomhus. Foto: Åke Jansson.

 

Vid lämpligt väder målas på plats i naturen. Här Örjan Rudolfsson vid Sågsjön. Foto: Åke Jansson.

Vid lämpligt väder målas på plats i naturen. Här Örjan Rudolfsson vid Sågsjön. Foto: Åke Jansson.

En kort rapport från utflykten till Vargavidderna 2017-06-10

Vid (Varga) Gryten. Foto: Christer Persson.

Vi var 13 deltagare som besökte Vargavidderna. Vi började med att titta på en tjärdal som använts till att göra trätjära och gjorde sedan ett besök vid (Varga)Gryten. Fiskmåsarna på stenarna i sjön hade ungar och det fanns också en storskarv.

Vi gick sedan till utsiktstornet mellan Södra Åsmossen och Högskogs Stormosse. Trots idogt letande på mossen hittades inga myrliljor, men det fanns mycket annat att njuta av: Göken gol och vi hörde också honans drillande läte, utifrån mossarna hördes ljungpiparnas vemodiga visslande och inte minst blev det fikapaus.

På väg tillbaka till bilarna såg vi ut en minnesplats för rovdjursspåraren Sven-Olof Svensson som vi hade tänkt placera i Vargaviddernas naturreservat, men där har länsstyrelsen meddelat att reservatsföreskrifterna sätter stopp.

Tack Åke Jansson för en mycket trevlig guidning och tack alla medvandrare för trevligt sällskap!

Christer