Mars 2023. Lyssna till föredrag om Världens längsta blomsteräng!

Offentlig Alla på och utanför Facebook
Vill du göra något praktiskt som omedelbart gynnar våra utsatta pollinatörer och vår utträngd flora?
Nu pågår Naturskyddsföreningens projekt Världens längsta blomsteräng, och du kan vara med!
Fram tills 2025 ska projektet ställa om minst 1 000 km vägkanter med en ändrar skötsel som gynnar den biologiska mångfalden. Genom enkla förändringar där vägkanter slås senare under säsongen och att det klippta materialet samlas upp vårdar vi livsmiljöer för växter och insekter som idag är hotade.
Oavsett om du tillhör en av Naturskyddsföreningens kretsar, arbetar inom en kommun, är medlem i en vägförening eller är en privatperson med naturintresse så kan du vara med och bidra.
Det här evenemanget är det första av tre ’sätta i gång’ föredrag:
1. 2e mars kl 18:30 – 19:30: riktar sig mot Naturskyddsföreningens
kretsar.
2. 6e mars kl 19:00 – 20:00: riktar sig mot Vägföreningar och privatpersoner.
3. 20e mars kl 14:00 – 15:00: riktar sig mot kommuner.
Under föredraget berättar vi mer om projektet, hur man hittar områden som har potentiell att bli blomrika, hur du kan skapa blomsterängar och blomrika vägkanter och mycket mer!
Kan du inte vara med på det föredrag som riktar sig mot dig? Då kan du självklart vara med på valfri föreläsning, även om innehållet är riktad mot en annan målgrupp.
Anmälan:
Skicka ett mejl till blomsterangar@naturskyddsforeningen.se för att anmäla dig. Vi skickar Teams länkar en dag innan föredraget.
Varmt välkomna!
                                                 ———————————————

 

24/12 Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Degerfors önskar alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År och hälsar samtidigt alla nya medlemmar välkomna till föreningen.

Naturskyddsföreningen i Degerfors informerar på Bondens dag

Lördag 10 september kommer vi, som en försmak av MiljöVänliga veckan, att finnas på Bondens dag på Berget i Degerfors och slå ett slag för ekologiska varor. Kom gärna förbi och prata med oss en stund och passa samtidigt på att handla lokala varor!

Höstprogrammet 2022 startar med besök på nya vattenverket 23 augusti! Se i programmet!

 

Jag har deltagit en studiecirkel hur man gör en hemsida och har tänkt på att det händer en hel del i föreningen som inte syns på hemsidan utan det avhandlas bara på styrelsemötena eller i verksamhetsberättelsen.

Det här är ett försök att få till en ändring och det utgår delvis från verksamhetsberättelsens rubriker och även texten är till viss del hämtad därifrån.

En uppdatering pågår utifrån verksamhetsberättelsen för 2021.

Kretsstämman (årsmötet) 2022

Kretsstämman genomfördes den 21 mars i Folkets hus C-sal.
Efter den snabba stämman höll Sebastian Kirppu ett skogsföredrag.

Fasaskogen

Även om pandemin medfört att många av våra aktiviteter fått ställas in kan vi konstatera att antalet enskilda besök vid våra naturarenor i Fasaskogen varit fortsatt många.

Fågelholkprojekt

Föreningen har under året fortsatt med uppsättning av fågelholkar och flera linjer har inventerats.

Rehabilitering av fåglar och andra djur 2020

Verksamheten har som tidigare år skötts av Åke Jansson, som vid sin fastighet har voljär och utrymme för att ta hand om skadade fåglar.

Fågelräkningar

Sjöfågelräkning:
Som tidigare år deltar föreningen i den nationella sjöfågelräkningen under september och januari.
Örnräkning:
Föreningen deltar i den årliga örnräkningen i mars månad. Örnräkningen omfattar ett geografiskt område i Mellansverige från Östersjön till Vänern.
Föreningen räknade vid Södra Åsmossen och resultatet var 1 kungsörn och 2 havsörnar.

Ringmärkning 2021

Som tidigare år är ringmärkningen koncentrerad till göktyta, ett projekt som initierades av Leif Eckman och Lennart Ahlén. De båda tillverkade och placerade ut ett stort antal holkar anpassade för göktyta för att följa upp häckningsframgången hos arten. Idag driver Leif projektet på egen hand. Resultatet från 2017 är hittills det bästa sedan projektet startade 2004. Det gav 20 lyckade häckningar och endast 5 misslyckade och 105 ungar (pulli) ringmärktes.
2018 var något sämre med 10 häckningar, som alla dock lyckades, och gav 80 ringmärkta ungar (pulli). 2019 års resultat följer den nedåtgående trenden med 7 lyckade häckningar och 1 misslyckad av 46 inventerade holkar.6 kullar med sammanlagt 50 ungar (pulli) ringmärktes.
Under 2020 konstaterades 8 häckningar, varav 2 misslyckades. Av de 6 kvarvarande ringmärktes 6 kullar med sammanlagt 42 ungar.
Den nedåtgående trenden fortsätter. 2021 konstaterades 6 häckningar, varav två misslyckades, 4 kullar ringmärktes med sammanlagt 36 ungar.