Styrelse 2023

Styrelsemöte vid Gläntan i slutet av maj 2018

Styrelsemöte vid Gläntan i slutet av maj 2018. Fotografen Åke Jansson deltar naturligtvis i vår önskan. Från vänster Jonny Viktorsson, Per Olof Johansson, Sören Hedberg, Ingrid Jansson, Christer Persson, Erik Kangas, Örjan Rudolfsson, Anna-Lena Christiansson och Anita Svensson.

Ordförande
Sören Hedberg
Åtorp 840
693 94 Åtorp
Tel. 0586-73 02 76

Vice ordförande
Per Olof Johansson
Rådjursstigen 7
693 73 Svartå

Kassör
Jonny Viktorsson
Östra Långgatan 30
693 33 Degerfors

Sekreterare
Christer Persson
Svartviksvägen 20
691 51 Karlskoga
Tel. 079-336 39 62

Studieansvarig
Örjan Rudolfsson
Stålnackebovägen 19
693 33 Degerfors

Ledamöter
Lars Myr
Källénsgatan 4
693 31 Degerfors

Anna-Lena Christiansson
Skolgatan 31
691 41 Karlskoga

Suppleanter (deltar också i styrelsearbetet)

Ulla-Carin Kallbäck
Lönnstigen 4
693 35 Degerfors

Anita Svensson
Spelmansgatan 1
693 31 Degerfors

Harriet Ålund
Västra Långgatan 13
693 33 Degerfors