Styrelse 2021 sidan under uppdatering

Styrelsemöte vid Gläntan i slutet av maj 2018

Styrelsemöte vid Gläntan i slutet av maj 2018. Fotografen Åke Jansson deltar naturligtvis i vår önskan. Från vänster Jonny Viktorsson, Per Olof Johansson, Sören Hedberg, Ingrid Jansson, Christer Persson, Erik Kangas, Örjan Rudolfsson, Anna-Lena Christiansson och Anita Svensson.

Ordförande
Sören Hedberg
Åtorp 840
693 94 Åtorp
Tel. 0586-73 02 76
soren.s.hedberg@gmail.com

Vice ordförande
Per Olof Johansson
Rådjursstigen 7
693 73 Svartå

Kassör
Jonny Viktorsson
Östra Långgatan 30
693 33 Degerfors
viktorsson.jonny@telia.com

Sekreterare
Christer Persson
Svartviksvägen 20
691 51 Karlskoga
Tel. 079-336 39 62
svartviken4@hotmail.com

Studieansvarig
Örjan Rudolfsson
Stålnackebovägen 19
693 33 Degerfors

Ledamot
Lars Myr

Suppleanter (deltar också i styrelsearbetet)
Anna-Lena Christiansson
Skolgatan 31
691 41 Karlskoga

Simon Peterson

Anita Svensson
Spelmansgatan 1
693 31 Degerfors