Styrelse 2017

Ordförande
Sören Hedberg
Åtorp 840
693 94 Åtorp
tel. 0586-73 02 76

Vice ordförande och studieansvarig
Åke Jansson
Montörsgatan 18
693 34 Degerfors
Tel. 073-373 02 07

Sekreterare
Anna-Lena Christiansson
Skolgatan 31
691 41 Karlskoga

Kassör
Jonny Viktorsson
Östra Långgatan 30
693 33 Degerfors

Ledamot
Anita Svensson
Spelmansgatan 1
693 31 Degerfors

Suppleant
Per Olof Johansson
Rådjursstigen 7
693 73 Svartå

Suppleant
Örjan Rudolfsson
Stålnackebovägen 19
693 33 Degerfors

Suppleant och hemsidesansvarig
Christer Persson
Svartviksvägen 20
691 51 Karlskoga