Ringmärkning

Göktyteholk

Från tidigare år: Som tidigare år är ringmärkningen koncentrerad till göktyta, ett projekt som initierades av Leif Eckman och Lennart Ahlén. De båda tillverkade och placerade ut ett stort antal holkar anpassade för göktyta för att följa upp häckningsframgången hos arten.  Idag driver Leif projektet på egen hand. Resultatet från 2017 är hittills det bästa sedan projektet startade 2004. Det gav 20 lyckade häckningar och endast 5 misslyckade och 105 ungar (pulli) ringmärktes. 

2018 var något sämre med 10 häckningar, som alla dock lyckades, och gav 80 ringmärkta ungar (pulli). 2019 års resultat följer den nedåtgående trenden med 7 lyckade häckningar  och 1 misslyckad av 46 inventerade holkar.6 kullar med sammanlagt 50 ungar (pulli) ringmärktes.

Under 2020 konstaterades 8 häckningar, varav 2 misslyckades. Av de 6 kvarvarande ringmärktes 6  kullar med sammanlagt 42 ungar.

Den nedåtgående trenden fortsätter. 2021 konstaterades 6 häckningar, varav två misslyckades, 4 kullar ringmärktes med sammanlagt 36 ungar.

2022 inventerades 42 holkar, som gav resultatet 12 häckningar och 99 ringmärkta ungar, vilket är det bästa resultatet  sedan 2018.

Kan vi hoppas på att den nedåtgående trenden är på väg att brytas