Ljusvandring vid Gällberget 2018-11-03

Samling vid Gällberget

Samling vid Gällberget. Ankie Rauseus informerar om guidningen och Hopajola. Foto: Christer Persson.

 

Naturreservatet har fått nya skyltar.

Naturreservatet har fått nya fina skyltar. Foto: Christer Persson.

 

Här och var finns skyddade platser under stora block.

Här och var i reservatet finns skyddade platser under stora block. Foto: Christer Persson.

 

Högst upp på Gällberget.

Anders Norudde informerar högst uppe på Gällberget. Foto: Christer Persson.

 

Rast vid Eriks huggarkoja.

Rast vid Eriks huggarkoja. Foto: Christer Persson.

 

Fler rastande vid huggarkojan.

Fler rastande vid huggarkojan. Foto: Christer Persson.