Ölsboda 2019-04-13

Vi var 14 personer som gick runt Ölsbodakärret denna natur- och kulturvandring som ingick i Hopajolas 25-årsjubileum. Hopajola var med och bidrog när Ölsbodakärret skapades 1997. I naturväg blev det bland annat grågås, knipa, gröngöling och en av deltagarna var uppmärksam och upptäckte den örn som flög över. Troligtvis en kungsörn. Vad Lennart Ljungberg berättade om kulturen framgår delvis av bilderna nedan.

Lennart Ljungberg berättar vid resterna av en fångstgrop.

Lennart Ljungberg berättar vid resterna av en fångstgrop. Se fornlämningsskylten nedan! Sök på L1980:2204 på den här gropen! Foto: Christer Persson.

 

Lennart Ljungberg berättar om Ölsboda bruk

Lennart Ljungberg berättar om Ölsboda bruk. Foto: Christer Persson.

 

Vid en stor fångstgrop vid Ölsboda.

Vid en stor fångstgrop vid Ölsboda. Foto: Christer Persson.

 

Fornlämningsskylten. Om man söker på numret finns mer information.

Fornlämningsskylten.

Jag trodde man kunde söka på det numret och få information men det fungerar inte.
Gå in på Riksantikvariets Nya fornsök och sök på nummer L1980:3030 för mer information.

Ölsbodakärret.

Ölsbodakärret. Foto: Christer Persson.

 

Lennart Ljungberg tackas för en intressant guidning

Lennart Ljungberg tackas för en intressant guidning.
Foto: Christer Persson.