Styrelsens proposition till nya stadgar 2019-03-26

Från riksföreningen har kommit nytt förslag till kretsstadgar och ett önskemål om att kretsen ska uppdatera sina stadgar utifrån detta förslag. De nuvarande stadgarna i Naturskyddsföreningen i Degerfors antogs 1984, för 35 år sedan, så även om det inte är några genomgripande förändringar tycker styrelsen att det är dags för en översyn.
I det förslag du kommer till här nedan finns tre kolumner: Den första är styrelsens proposition till nya stadgar, den andra är riksföreningens förslag till nya kretsstadgar och den tredje är de gällande stadgarna från 1984.

Förslag stadgar 2019. Styrelsens proposition 2019-03-26