Utflykt till Vargavidderna och Sven-Olov Svenssons minnesplats 2018-10-06

Vi var ett 15-tal deltagare som for till Vargavidderna denna höstdag.
En av våra uppgifter var att inviga Sven-Olov Svenssons minnesplats. Den är placerad utefter stigen mellan parkeringen vid Vargaviddernas naturreservat och utsiktsplattformen vid Södra Åsmossen med en skogsdunge som lugn bakgrund. Vid rastplatsen kan man slå sig ner en stund för att fika och för att kanske tänka på sina egna minnen av Sven-Olov och hans gärning.
En minnestavla har satts upp och i skogsdungen har några fågelholkar satts upp.

Länsstyrelsens faktablad om naturreservatet Vargavidderna.

Sven-Olov Svenssons minnesplats.

Sven-Olov Svenssons minnesplats. Foto: Christer Persson.

Anita Svensson avtäcker minnestavla med hjälp av Åke Jansson.

Anita Svensson avtäcker minnestavla med hjälp av Åke Jansson. Foto: Christer Persson.

Texten och bilden på minnestavlan.

Texten och bilden på minnestavlan.