Vandring i Gällbergets naturreservat lördag 1 april

Några av Christer Perssons bilder från vandringen:

Åke guidar i en blockrik del av reservatet.

Åke guidar i en blockrik del av reservatet.

 

Åke berättar om Eriks huggarkoja där vi tog vår fikapaus.

Åke berättar om Eriks huggarkoja där vi tog vår fikapaus.

 

Det vältimrade uthuset vid huggarkojan.

Det vältimrade uthuset vid huggarkojan.

 

Per Olof berättar om en ruin vid Gällberga.

Per Olof berättar om en ruin vid Gällberga.

 

Ruinen ur ett annat perspektiv.

Ruinen ur ett annat perspektiv.

 

Minnestavla vid torpruinen i Gällberga.

Minnestavla vid torpruinen i Gällberga.

En vårdag då vi vandrar i Gällbergets naturreservat i Fasaskogen.
Medtag gärna matsäck.

Samling för samåkning i egna bilar på parkeringen vid Bruksgården, Krontorpsvägen 1 i Degerfors kl 9.30.
Ansvarig: Åke Jansson tel. 073-3730207

Läs mer om naturreservatet i länsstyrelsens faktablad!