Kretsstämma (årsmöte) 2019

26 mars hölls en trevlig kretsstämma (årsmöte) med 17 medlemmar närvarande.
Per Olof Johansson utsågs att leda stämman och Sören Hedberg föredrog med hjälp av Åke Jansson den omfattande verksamhetsberättelsen. Det händer mycket i föreningen under ett år! Kassören Jonny Viktorsson berättade att föreningens ekonomi är stabil och styrelsen beviljades på revisorernas inrådan ansvarsfrihet.
När det så var dags för valen blev det omval på alla poster!! Det är kanske inte unikt, men ganska ovanligt. Vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter stämman blev det bara en förändring och det är att Örjan Rudolfsson blir studieansvarig.
Innan stämman klubbades av antogs också föreningens nya stadgar.

Efter stämman bjöd föreningen på smörgåstårta och därefter visade Åke Jansson härliga bilder från naturen i hans närområde.

Klicka här nedan för att läsa protokollet, som inte är justerat än!

Kretsstämma 2019 Protokoll